Legal

El domini: http://www.boadella.com és propietat de l'empresa BOADELLA VALLSMADELLA, amb el NIF B-17932773 Registre Mercantil de Inscr. en el Reg. Merc. de Girona, tom 130, Foli 166, Full GI- 2357. El domicili de l'empresa és Polígon Logis Empordà C/ la pireta 13 - 17469 El Far d’Empordà (Figueres) També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el +34 972 529 247 o l'e-mail:info@boadella.com


Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de BOADELLA VALLSMADELLA.


Responsabilitat en els enllaços:

BOADELLA VALLSMADELLA inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. BOADELLA VALLSMADELLA no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.


Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de BOADELLA VALLSMADELLA amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Polígon Logis Empordà C/ la pireta 13 - 17469 El Far d’Empordà (Figueres), Ref. Protecció de dades.