Grup Boadella     Borsa de treball    
T. +34 972 529 247

Venda de vehicles nous


Distribuïm les marques Hitachi, de maquinaria de obres publiques; Isuzu de pick ups i camions lleugers i Manitou, de maquinaria de Manutenció per a la zona del Alt Empordà. Totes tres marques reconegudes en el seu sector mundialment.

Amb professionals formats aconseguim donar suport al client alhora d’escollir un tipus de maquinària, vehicle o accessori més adient per les seves necessitats. Per Hitachi comptem amb les games de maquinària pesada i lleugera, amb Isuzu els camions lleugers Seire N o F, i els pick ups D-Max, i finalment per Manitou, les gammes manitou (carretilles industrials), maniacess (plataformes elevadores), manilec (maquinaria de emmagatzematge) , maniscopic (manipuladors telescopics) i manitransit (carretilles embarcables).

HORARIS:
De dilluns a divendres
  8:00 a 13:00
  15:00 a 19:00